- xTid: 2312
- machine-name: turismo-en-peru
- name: turismo en Perú
- image:

turismo en Perú