- xTid: 8384
- machine-name: silicon-valley
- name: Silicon Valley
- image:

Silicon Valley