- xTid: 12557
- machine-name: nokia
- name: Nokia
- image:

Nokia